Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie

Logo szkoły

82-316 Milejewo ul. Szkolna 1

tel. 55 231 12 85

e -PUAP ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Skrzynka Podawcza

Istnieje możliwość interaktywnego wypełnienia wniosku i wysłania korespondencji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie:

ePUAP pod addresem http://epuap.gov.pl/

skrzynka podawcza: /SPMilejewo/SkrytkaESP